Integ­rit­et­spolicy för texprint.se

Den här integ­rit­et­spo­licyn gäller endast för denna sida och inte nödvändigtvis andra sidor förknippade med TexPrint på internet. Om du lämnar denna sida, kontrollera och läs integ­rit­et­spo­licyn för den sidan ni besöker. Om du inte godkänner vår integ­rit­et­spolicy ber vi dig att inte använda vår sida.

Genom att besöka och använda denna sida godkänner du villkoren i denna integ­rit­et­spolicy.

Icke personlig information samlas in automatiskt.

TexPrint värnar för att skydda integriteten för sidans besökare. Vänligen notera att vi kan dela statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och annan relaterad webbplat­sin­for­ma­tion med utvald tredje parter. Denna statistik kommer inte att innehålla någon personligt identifierbar information.

Personlig Information

För att göra det möjligt att svara på frågor, slutföra beställningar och hantera interaktiva kundprogram behöver vi fråga efter personlig information som namn, adress, e-postadress, och telefonnummer. Vi kan komma att använda denna information för att svara på frågor eller e-post samt att kontakta dig via post, e-post eller telefon för att informera dig om nuvarande eller nya produkter, tjänster eller erbjudande som vi tillhandahåller. Om du beställer en produkt utav oss, gör en förfrågan eller skickar/laddar upp innehåll till denna sida, kan vi behöva kontakta dig för ytterligare information som vi kan tänkas behöva för att vi skall kunna slutföra beställningen och/eller din förfrågan. Såvida vi inte tvingas av gällande lagstiftning kommer vi inte att tillhandahålla denna information till tredje part utan ert tillstånd. Däremot kan det vara nödvändigt att dela personlig information för att behandla och slutföra era beställningar, förfrågningar eller hantera interaktiva kundprogram. Du ger dessutom TexPrint rätten att utbyta all information som tillhandahålls av dig mellan TexPrints dotter­bolag för de ändamål som tidigare nämnts.

Utöver den personliga information som du anger, kan sidan använda teknik som låter oss samla in viss teknisk information som IP-adress, din dators operativsystem, din webbläsare, trafikmönster samt adressen till eventuella sidor där vår adress finns länkad.

Säkerhet

Vänligen notera det alltid finns risker förknippade med att ange personlig information, antingen personligen, via telefon eller över internet, och inget tekniskt system är helt säkert. TexPrint strävar efter att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig åtkomst och användning av sidan samt åtkomst av personlig information. Vi använder krypterade data när vi samlar in eller skickar känslig information som till exempel kredit­kor­tsin­for­mation.­ 

Tillfö­rlitligheten av insamlade data

TexPrint kan på eget initiativ eller på er förfrågan, komplettera, korrigera eller radera ofullständiga, felaktiga eller gamla personuppgifter som lagrats utan TexPrint i samband med driften av denna webbplats.­ 

Besökares identifiering

Ibland kan information skapas på din dator för att vi ska kunna identifiera dig. Denna information benämns oftast som "cookies". Information visar hur och när besökare använder denna webbplats hjälper oss att fortsatt förbättra denna webbplats. Vi använder oss endast utav coockies som har skapats utav denna webbplats. Cookies är branschstandard och många hemsidor använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna webbplats. Om du önskar att inte få cookies eller inte bli informerad när de skapas kan du om din webbläsare tillåter göra dessa inställningar direkt i webbläsaren.

Minderårig

Personer under 18 år får inte ange personlig information utan tillåtelse av förälder eller förmyndare. Minderåriga får dessutom inte göra beställningar eller andra rättsliga handlingar på denna webbplats utan medgivande, såvida det inte är tillåtet av gällande lagstiftning.

Ändringar

Vi kan komma att ändra denna integ­rit­et­spolicy eller ändra, alternativt dra tillbaka åtkomsten av denna webbplats eller innehållet på webbplatsens sidor när som helst med eller utan att meddela innan.