Design- och mockupverktyg

Vårt designverktyg är tillgängligt på de flesta av våra produkter och är ett otroligt hjälpmedel för att skapa helt unika produkter.

Här kommer några tips för att underlätta samt skapa de bästa fö­rutsä­ttningarna när ni använder verktyget.

1. Spara filen som en PNG i den storlek som ni önskar trycka den.
2. Kontrollera att upplösningen är 300dpi vid önskad storlek.
3. Om ni inte vill ha någon bakgrund tryckt, frilägg bilden och spara PNG-filen med genom­skin­lighet.
4. Rensa bort allt tomt arbetsutrymme eftersom detta påverkar bildens slutgiltiga storlek.

Om ni har några frågor, tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi till!